Jeśli chcesz oszczędzić czas lub jesteś z innej miejscowości oferujemy księgowość zdalną. Formułę tę z powodzeniem stosujemy od kilku lat.

Na czym to polega ?

Zamów usługę księgowości zdalnej.

Klient przysyła do biura dokumenty listem poleconym, kurierem lub drogą elektroniczną w formie skanu (do 7-ego następnego miesiąca).
Biuro dokonuje rozliczeń podatkowych i ZUS.
Biuro przesyła pocztą elektroniczną informację dla klienta o wyniku finansowym (informacje te, dostępne są również po zalogowaniu się na swoje konto na stronie biura OMNIBUS).
Biuro składa wszelkie niezbędne deklaracje do urzędu skarbowego i ZUS. W trakcie usługi klient ma możliwość konsultowania się z księgowymi biura OMNIBUS za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.